İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

FAS / YATIRIM ARAZİSİ TEMİN PORTALI

Haber ve Duyurular


...

FAS / YATIRIM ARAZİSİ TEMİN PORTALI

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan  bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yatırımcılar için sanayi arazilerine yönelik yeni bir internet portalının hizmete açıldığı, yeni portala https://industrial-estate.gov.ma/ adresinden ulaşılabildiği, söz konusu portalın yatırımcılara özellikle sanayi arazileri hakkında geniş bir veri tabanı sağlayarak bilgiye erişim açısından ihtiyaçlarının karşılanması için açıldığı, çok dilli platform sayesinde yatırımcıların Fas genelinde hangi endüstriyel arazinin mevcut olduğunu, ihtiyaçlarına en uygun endüstriyel araziye ve fiyatına ilişkin bilgiye ulaşabildiği, anılan portalda arazi aramasının çeşitli kriterlere göre yapılabildiği, yatırımcının en uygun arazi teklifini tespit ettikten sonra ilgili kurumla irtibata geçebileceği hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.