İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Ukrayna'da Faaliyet Gösteren Firmaların Hammadde Ve Diğer Üretim Girdileri Teminindeki Sorunlar Hk.

Haber & Duyurular


...

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıya göre Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ ile Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Yulia SVYRYDENKO’nun 22 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşme kapsamında, Ukrayna Başbakan Yardımcısı, çoğunluğu tekstil firmaları olmakla, Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Rusya-Ukrayna savaşı öncesi dönemde üretim için gerekli hammadde ve üretim girdilerini Türkiye’den temin eden birçok yatırımcının tedarik zincirlerinin işlevini kaybetmesi nedeniyle zarar gördüğünü ve bu firmaların mağduriyetinin giderilmesi için destek beklediklerini ifade etmiştir.

Bu çerçevede, Ukrayna pazarında faal olarak çalışan ve hammadde ve diğer girdileri Türkiye’den temin eden, ayrıca, Ukrayna’ya benzer ürünlerin satışını yapan firmalarımızın savaş nedeniyle tedarik süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve talep-çözüm önerilerinden oluşan bilgi notunu 2 Haziran 2022 Perşembe günü mesai saat 15.30’a kadar begum.ardic@immib.org.tr mail adresine göndermeleri rica olunur.