İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

Haber ve Duyurular


...

Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

Sayın Üyemiz

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alına bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından karayolu yük taşımacılığında Gürcistan güzergâhına olan talebin arttığı; bu yoğunluk nedeniyle Gürcü Gümrük İdaresinin ilave tedbirler aldığı, personel sayısında artışa giderek yaşanan birikmeler ve uzun TIR kuyruklarının eritilmesi yönünde çaba sarf ettiği, Kırmızı Köprü sınır kapısı gibi belirli noktalarda biriken uzun kuyrukların eritilebildiği, diğer noktalarda ise yoğunluğun hafifletilebildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bu dönemde Gürcistan'da yaşanan transit yoğunlukla birlikte 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren TIR parklarından günlük alınan ücretin 30 GEL'den 80 GEL'e yükseltildiği, Gürcistan'ı transit ve re-eksport taşımacılıkta kullanacak yük taşıtlarından alınan 200 GEL geçiş ücretinin de resmi gazetede yayımlanan kararla 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren 350 GEL olarak uygulanacağı da bildirilmektedir (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5487605?publication=0).