İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Sektörlere Yönelik Katkı Formları Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Haber ve Duyurular


...

Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Sektörlere Yönelik Katkı Formları Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki "Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK sorumluluğunda “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)" çalışmalarını sürdürmektedir. TYH çalışmaları belirlenen 6 pilot sektörde (Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Plastikler, Kimyasallar ve Gübre) yürütülmektedir.

Seçilen pilot sektörlerde iklim değişikliği ile mücadele/uyum ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal zorunluluklara ilişkin teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik teknolojik çözümlerin oluşturulması amacıyla Sektörel Odak Gruplar kurulmuştur.

Bu çerçevede, oluşturulan Alüminyum Odak Grubu bünyesinde, ürün yaşam döngüsü yaklaşımıyla kritik üretim teknolojileri, bu üretim teknolojilerine ilişkin kritik prosesler belirlenmiştir. Bu proseslerin daha yenilikçi proseslerle değiştirilmesi, girdilerin ve çıktıların temiz ve yeşil hale getirilmesini sağlayacak proses-girdi-çıktı aşamalarındaki teknolojik ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin, Alüminyum sektörü temsilcilerinden katkılar alınarak nihai hale getirilmesi amacıyla bu çevrim içi (online) katkı formu hazırlanmıştır.

Ülkemizdeki Alüminyum sektörünün kısa/orta vadede Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal düzenlemeler dolayısıyla dış ticaretinin etkilenmemesi, uzun vadede ise ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını ve önerdikleri çözümleri en detaylı şekilde iletmeleri önem taşımakta olup, söz konusu https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/441465?lang=tr katkı formunun, 17 Temmuz 2022 Pazar gününe kadar doldurulmasını rica ederiz.

6 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilmiş olan, katkı formlarının nasıl doldurulacağına ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı “İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatına İlişkin Teknolojik İhtiyaç/Çözüm Katkı Formu Bilgilendirme Toplantısı” na ilişkin toplantı kaydına  erişim linki aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Toplantı kaydına erişim linki: Parola Gerekli - Zoom

Şifre: &L2&mr9a