İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı - Rus Gümrük İdarelerinin Genişletilmesi

Haberler ve Duyurular


...

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı - Rus Gümrük İdarelerinin Genişletilmesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rusya Federal Gümrük Servisi'nden alınan yazıya atfen, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 18 Eylül 2008 tarihinde imzalanan "Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol" ve diğer tamamlayıcı protokollerle hayata geçirilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren sınırlama olmaksızın tüm Rus gümrük idarelerine genişletildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, TİM tarafından hazırlanan BGH sistemi bilgi notu ekte yer almakta olup, BGH uygulamasının tüm Rus gümrük idarelerine genişletildiği hususunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi hususunda gereği rica olunur.


BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI (BGH) SİSTEMİ

BGH Sistemi
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sistemi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanır.

BGH Sisteminin Faydaları

  • Gümrük noktalarında öncelik.
  • Mümkün olması halinde ayrı hatların kullanımı ile gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri.
  • Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet. (Şayet fiziki muayene gerekirse, gümrük işlemleri en kısa sürede tamamlanacak ve rutin makul bekleme sürelerini aşmayacaktır.)
  • BGH sistemine dahil olan firmalar, sevkiyatlarına ilişkin ön bilgi temin ederek, sınırlarda öncelikli geçiş hakları ve kısa sürede işlemlerin tamamlanması, zaruri haller dışında fiziki muayeneye tabi tutulmama gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

BGH Sistemine Dahil Olmayan Firmaların Durumu
BGH, gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir. Firmaların BGH uygulamasına katılmamaları durumunda, sevkiyatları normal gümrük prosedürlerine tabi tutulmaktadır.

BGH Sisteminin Kullanımı
BGH sistemine giriş için TİM web sayfasındaki BGH butonu veya https://istanbul.ebirlik.net/bgh/ adresi kullanılmaktadır. Rusya’ya ihracata dair talep edilen bilgi ve belgeler firmalar tarafından sisteme yüklenmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü TİM tarafından gerçekleştirilmekte olup bilgi ve belgelerin eşleşmesi sonrasında onay verilerek karşı tarafa iletilmesi sağlanmaktadır.

Sistem ile ilgili diğer tüm ayrıntılar için bgh@tim.org.tr adresi kullanılarak destek alınabilmektedir.

BGH Sisteminin Geçerli Olduğu Rus Gümrük İdareleri
11 Şubat 2021 tarihinden itibaren tüm Rus gümrük idarelerinde BGH sistemi kullanılmaktadır.