İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

3. Endüstriyel Mutfak Sektörü URGE Projesi İhtiyaç Analizi İhalesi Hk.

3. Endüstriyel Mutfak Sektörü URGE Projesi İhtiyaç Analizi İhalesi Hk.


...

3. Endüstriyel Mutfak Sektörü URGE Projesi İhtiyaç Analizi İhalesi Hk.

Sayın Yetkili,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından “2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında “3. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” isimli bir URGE projesi başlatılacak olup söz konusu projedeki küme firmaları için İhtiyaç Analizi faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Bahse konu faaliyete ilişkin detaylı teklifinizin ekteki şartnameye uygun olarak hazırlanarak üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunan kapalı zarf ile en geç 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ekler:

1- Hizmet teklif formları (3 sayfa)

2- Şartname (6 sayfa)

 

 

Not:

1- Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir.

2- Teklifin son gönderim tarihi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadardır. Bu tarihten sonra ilgili Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Kapalı zarfın teslim edileceği adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL

 

Ekler.pdf

Dosyayı İndir