İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Hollanda Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Heyet Organizasyonu İhalesi Hk.

Hollanda Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Heyet Organizasyonu İhalesi Hk.


...

Hollanda Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Heyet Organizasyonu İhalesi Hk.

Sayın Yetkili,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında “2. Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” isimli UR-GE projesine yönelik 06-09 Aralık 2022 tarihlerinde Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Yurt Dışı Pazarlama faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Bahse konu faaliyete ilişkin detaylı heyet organizasyonu teklifinizin ekteki şartnameye uygun olarak hazırlanarak üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunan kapalı zarf ile en geç 07 Ekim 2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım

Ekler:

1- Hizmet teklif formları (20 sayfa)

2- Şartname (4 sayfa)

 

 

Not:

1- Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir.

2- Teklifin son gönderim tarihi 07 Ekim 2022 Cuma günü saat 17:30’a kadardır. Bu tarihten sonra ilgili Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Kapalı zarfın teslim edileceği adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL

 

Ek......pdf

Dosyayı İndir