İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Cezayirli İthalatçı Firma hk.

Cezayirli İthalatçı Firma hk.


...

Cezayirli İthalatçı Firma hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen yazıya atfen Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Cezayir’e ihracat yapan firmalarımızın yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin Cezayir Ticaret Müşavirliğine son dönemlerde ulaşan bilgilere istinaden; “EURL LAMINO (Sahibi: Attia Salah/ Adres: 10 Zac Derradji Redjem Sidi Amar Annaba/Algeria)” unvanlı Cezayirli ithalatçı firma ile ticari ilişkide bulunacak/ bulunma ihtimali olan ihracatçı firmaların ihtiyatlı olmaları hususunu bilgilerinize sunarız.