İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Fuar Organizasyonlarının Daha Etkin Hale Getirilmesi Hk

Fuar Organizasyonlarının Daha Etkin Hale Getirilmesi Hk


...

Fuar Organizasyonlarının Daha Etkin Hale Getirilmesi Hk

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, bilindiği üzere dünyanın birçok yerinde Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz bulunmaktadır. Firmalarımızın yurt dışı fuar katılımlarının en üst düzeyde verimle gerçekleştirilebilmesini teminen:

*  Fuardan en az 1 ay önce ilgili ülkede yerleşik potansiyel alıcıların bilgilerinin temin edilerek oluşturulacak bilgilendirme dosyasının organizatörlerimizle paylaşılması, 

* Fuarlardaki bireysel firma bilgilerinin fuar ana organizatöründen eksiksiz temin edilerek potansiyel alıcı bilgilerini içeren dosyanın bireysel katılımlı firmalara da doğrudan iletilmesi, 

* Tanıtım faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi için ülke/sektör/fuar özelindeki önerilerin fuardan iki ay önce Ticaret Bakanlığıyla paylaşılması (tanıtımın usulü, yöntemleri ve hangi mecralarda yapılması gerektiğine dair somut öneriler)

* Milli katılım organizasyonlarımızın ve bireysel katılımlı fuarların daha fazla ziyaretçi çekebilmesini teminen fuarın düzenlendiği yerde yerleşik federal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren ilgili kamu kurum/kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere meslek kuruluşları ve potansiyel alıcıları bir araya getiren diğer kuruluşların milli katılım organizasyonuna/bireysel katılımı desteklenen fuarlara katılım sağlayan firmalara ilişkin bilgilendirilmesi,

*  Milli katılım organizasyonuna/bireysel katılımı desteklenen fuarlara katılım sağlayacak firmaların bilgilerinin yukarıda belirtilen kuruluşlarla paylaşılması, 

* İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimizce ilgili fuar özelinde belirlenecek tüm potansiyel alıcıların e-posta ile mezkur organizasyona davet edilmesi,

* Milli katılım organizasyonlarımız ile 10’dan fazla bireysel katılımcının yer alacağı sektörel nitelikli fuar organizasyonlarında fuar başlangıç tarihinden en az 3 gün öncesinde olmak üzere fuara katılacak tüm firmalar ile Ticaret Müşavirlik/Ataşeliklerinizce iletişim kurularak online/fiziksel ortamda sektöre, ilgili ülkedeki iş kültürü ile fuar katılımının nasıl gerçekleştirilmesinin gerektiğine yönelik bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi ve akabinde toplantı raporunun Ticaret Bakanlığına iletilmesi,

* Görev bölgesinde gerçekleştirilen ve firmalarımızca katılım sağlanan fuarlara ilişkin olarak ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince bu talimat konusunda yapılan çalışmaların fuar bitimini müteakip 10 gün içinde Ticaret Bakanlığına resmi yazı ile iletilmesi, hususlarında Ticaret Müşavirlikler/Ataşelikler talimatlandırılmıştır. 

Bu itibarla, yurt dışı fuar organizasyonlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesini teminen tüm süreçlerde ilgili Ticaret Müşavirlikler - Ataşelikler ile koordineli, titiz ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde çalışılması ve fuar katılımcılarının potansiyel alıcılarla bir araya getirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması önem arz etmektedir.