İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Yemen / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

Yemen / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi


...

Yemen / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin 2140 (2014) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin yaptırımlar listesine ilişkin Nota’nın iletildiği, söz konusu SCA/16/22 (05) sayılı Nota'da, ayrıntılı bilgilerine yer verilen "Ahmad Al-Hamzi" isimli şahsın 2140 (2014) sayılı BMGK kararı kapsamında, 4 Ekim 2022 tarihi itibarıyla yaptırım listesine eklendiği belirtilmektedir. Bahse konu Nota ekte iletilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Nota'da ayrıca, yaptırım listesinde yapılan güncellemelere Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin internet sitesindeki "Press Releases" sekmesinden https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases, Komite'nin yaptırım listesinin güncel haline “https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials” internet adresinden, BM Güvenlik Konseyi'nin konsolide yaptırımlar listesinin güncel haline ise “https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list” bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Ek: Nota (2 Sayfa) 

Ek Not.pdf

Dosyayı İndir