İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Fuar Duyurusu (Uluslararası Konut EXPO-2022)

Fuar Duyurusu (Uluslararası Konut EXPO-2022)


...

Fuar Duyurusu (Uluslararası Konut EXPO-2022)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıdaDışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir örneği ekli yazıda; 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde Pakistan'da “Uluslararası Konut EXPO-2022” düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlikte; kentsel dönüşüm planlaması, federal hükümet arazilerinin kıymetlendirilmesi, hızlı kentleşmenin yönetilmesi, karmaşık kentsel ve ulusal sorunları çözmek için ortak bir platform oluşturulması, kentsel ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için ulusal kentsel altyapının geliştirilmesi ve herkes için uygun fiyatlı yeşil enerji konutlarının teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri"nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.


Ek:

1- Uluslararası Konut EXPO-2022_Ek_Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Konut EXPO-2022 yazısı.pdf

2- Uluslararası Konut EXPO-2022_Ek_Uluslararası Konut EXPO-2022 Taslak Programı.pdf