İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

FAS DEMİR YOLU OFİSİ (ONCF) TARAFINDAN RAYLI ARAÇLARIN TEMİNİ İÇİN AÇILAN İHALE

FAS DEMİR YOLU OFİSİ (ONCF) TARAFINDAN RAYLI ARAÇLARIN TEMİNİ İÇİN AÇILAN İHALE


...

FAS DEMİR YOLU OFİSİ (ONCF) TARAFINDAN RAYLI ARAÇLARIN TEMİNİ İÇİN AÇILAN İHALE

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıdaT.C. Ticaret Bakanlığından alınan, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, vagonların yerleştirilmesi amaçlı karayolu raylı araçların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir.

Buna göre, söz konusu ihalenin tahmini bütçesinin 60.000.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,43 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 81.564,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 900.000,00 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve “Règlement de Consultation” dokümanının “Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlarla Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF’in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanın 27. 29. ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların ihale portalı (www.marchespublics.gov.ma) kullanılarak elektronik ortamda başvurabileceği, veya “Cellule COD de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği, ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, başvuru zarflarının açılışının, katılmak isteyen adayların temsilcilerinin huzurunda yapılacağı; 07 Aralık 2022 saat 09.00’da (yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triqui Agdal adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı, hususlarına yer verilmiştir.

Yukarıda özet bilgisine yer verilen ihale duyurusu ekte yer almakla birlikte söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının https://www.marchespublics.gov.ma/index.phppage=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=667927&orgAcronyme=o8p

bağlantısından indirilmesi mümkün olup ihalenin ilgili üyelerimize duyurulması hususunun faydalı olacağı değerlendirilmektedir.