İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Mısır Merkez Bankası Mevzuat Değişikliği

Mısır Merkez Bankası Mevzuat Değişikliği


...

Mısır Merkez Bankası Mevzuat Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Mısır Merkez Bankasınca alındığı belirtilen yeni karar doğrultusunda 500 bin USD'ye (ve muadili dövizlere) kadar olan ithalat işlemlerinin akreditiften muaf tutulacağı; ancak uygulamaya ilişkin detayların henüz netlik kazanmadığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, uygulamanın ihracatımız üzerinde işlem baskısını kaldıracağının değerlendirildiği; işlemler vesaik mukabili yapılsa dahi ithalatçıların bankadan döviz temini için sıra beklemek durumunda kalacakları; dolayısıyla ihracatçıların konuya ilişkin ihtiyatlı davranmaları ve ödemelerini mümkün mertebe garanti altına alacak şekilde ilerlemelerinin gerektiği belirtilmektedir.


Ek: Mısır Merkez Bankasının İlgili Genelgesine Atıfta Bulunulan Haber Linki


https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86/