İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Tunus İthalat Ön Kontrol Uygulaması Hk.

Tunus İthalat Ön Kontrol Uygulaması Hk.


...

Tunus İthalat Ön Kontrol Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bir bildirge yayımlandığı, ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına geçildiği ifade edilmektedir.

 Söz konusu bildirge ve önleme konu olan ürünlerin listesi ekte sunulmaktadır.

 

Tunus İthalat Ön Kontrol.pdf

Dosyayı İndir