İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu

Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu


...

Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlıkları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler neticesinde Mısır’ın TCMB İhracat Genelgesi’nde İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeleri içeren Ek:3'te yer alan tablodan çıkarılıp İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeleri içeren Ek:2'de yer alan tabloya eklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.