İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Ticaret Müşavirleriyle Sektörel Elektronik Sohbetler - Hindistan

Ticaret Müşavirleriyle Sektörel Elektronik Sohbetler - Hindistan


...

Ticaret Müşavirleriyle Sektörel Elektronik Sohbetler - Hindistan

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşeleriyle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00'da Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşeleriyle "Gıda İşleme ve Gıda İşleme Makineleri" sektörüne yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. Bahse konu programa Hindistan'da iş yapmakta olan firma temsilcileri ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarıyla konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.


Ek: Hindistan E-Sohbet Toplantısı (1 Sayfa)