İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Demir ve Demir Dışı Metaller Estonya , Letonya , Litvanya Sektörel Ticaret Heyet İhalesi

Demir ve Demir Dışı Metaller Estonya , Letonya , Litvanya Sektörel Ticaret Heyet İhalesi


...

Demir ve Demir Dışı Metaller Estonya , Letonya , Litvanya Sektörel Ticaret Heyet İhalesi

Sayın Yetkili,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Demir ve Demir Dışı Metaller sektörüne yönelik 07-13 Mayıs 2023 tarihlerinde Estonya, Letonya, Litvanya ülkelerinde Yurt Dışı Pazarlama faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bahse konu faaliyete ilişkin detaylı heyet organizasyonu teklifinizin ekteki şartnameye uygun olarak hazırlanarak üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunan kapalı zarf ile en geç 09 Ocak Pazartesi günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ekler:

1- Hizmet teklif formları (15 sayfa)

2- Şartname (4 sayfa)

Not:

1- Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir.

2- Teklifin son gönderim tarihi 09 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadardır. Bu tarihten sonra ilgili Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Kapalı zarfın teslim edileceği adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL

Duyuru.pdf

Dosyayı İndir