İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı


...

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Bakanlığımız görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği, ayrıca, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modelinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, Bakanlığımızca 2023 yılında Eğitim Programlarının önceki dönemde gerçekleştirilen eğitim programlarının, nicelik ve nitelik yönünden daha da geliştirilerek, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesini planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları"nın yarım günlük içerikler dahilinde Bakanlıkça belirlenen İller ve micavir İllerde mukim iş çevrelerinin katılımına yönelik olarak;

- Her ayın üçüncü perşembe günü gerçekleştirilmek üzere fiziki olarak ek-1’de yer alan program dahilinde,

- Her ayın ikinci ve dördüncü çarşamba günleri ise Türkiye çapında çevrimiçi olarak ek-2’de yer alan örnek program dahilinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, fiziki organizasyonların Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İhracatçı Birliklerin olduğu illerde İhracatçı Birliklerin ev sahipliğinde; diğer illerde Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, ilgili İhracatçı Birliği iş birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi, çevrimiçi organizasyonların ise Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.


Ek: 1- 2023 Fiziki Program Akışı (1 Sayfa)

2- 2023 Online Program Akışları (3 Sayfa)

Ek..pdf

Dosyayı İndir