İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Uluslararası Öğrenci Projesi Hk.

Uluslararası Öğrenci Projesi Hk.


...

Uluslararası Öğrenci Projesi Hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından, ekonomik gelişim ve kalkınmada büyük hedefleri olan bir ülke olarak Türkiye’nin ihracattaki dinamizmini arttırmak adına Uluslararası Öğrencilerin İhracat Elçilerine Dönüştürülme Projesi çalışması başlatılmıştır.

Proje detayında, Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilere, ihracatçılarımızın da desteğiyle istihdam imkânı sağlanarak sektör ve pazar hakkında eğitilmeleri, buna ek olarak ihracatçılarımızın ve öğrencilerimizin temsil ettiği ülkenin pazarı hakkında bilgilerinin artırılması planlanmaktadır.

Böylece Türkiye pazarını tanımış ve çalışma tecrübesi edinmiş uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile iş yapma kolaylığının arttırılması ve ihracatımıza katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, bu öğrencilerin kendi ülke dillerinin yanında Türkçe, İngilizce, Rusça gibi yabancı dilleri de etkili bir şekilde kullanmaları, hedef ülkenin coğrafya ve kültürünü de yakından tanımaları, hedef pazarlara giriş için avantaj yaratacaktır. Bu kapsamda, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin altyapısını oluşturduğu HİB-İK portalına (http://ik.hib.org.tr/) Metaller sektörü de dahil edilerek, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin uluslararası öğrenci veritabanı ile metaller sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı iş insanlarımızı buluşturulması amaçlanmaktadır. Bahse konu web portalı ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, ihracatçı firmalarımız bünyesinde stajyer olarak ve mezuniyetleri sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde tam zamanlı çalışan olarak istihdamı öngörülmektedir.

Bu amaçla, anılan web sitesine üniversitelerimizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kayıtları alınmaya başlamıştır.

Bu çerçevede, ülkemiz ihracatı için çok önemli faydalar sağlayacağı düşünülen ve başvurunun ücretsiz olduğu uluslararası öğrencilerin ticaret elçilerine dönüştürülmesi projesine katılım için yukarıda bahsedilen web sitesine kayıt olup, firmanızın ihtiyaç duyduğu alanda ve özelliklerde stajyer/yarı/tam zamanlı eleman taleplerinizi sisteme girmeniz önem arz etmektedir.

Söz konusu kayıt işlemi ve stajyer/yarı/tam zamanlı eleman taleplerinize yönelik iş akışı aşağıda görsellerle anlatılmaktadır.

 

Uluslararası Öğrenci Projesi -.pdf

Dosyayı İndir