İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları


...

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlıkları görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmekte olup, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlıklarının Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modelinin yürürlüğe girmiştir.

Bakanlıklarınca 2023 yılında Eğitim Programlarının önceki dönemde gerçekleştirilen eğitim programlarının, nicelik ve nitelik yönünden daha da geliştirilerek, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesini planlanmaktadır.

Bu çerçevede, “ Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları" 16 Şubat 2023, Perşembe günü Ankara’da Birliğimiz ev sahipliğinde Crowne Plaza Hotel & Convention Center’da ilişikte yer alan program çerçevesinde fiziki olarak gerçekleştirilecektir. 

Kayıt Linki: https://l24.im/Lzavh 

Ek: Duyuru Görseli ve Program


Ek-3.pdf

Dosyayı İndir