İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Armatür Sektörü Mısır Sektörel Ticaret Heyeti Hizmet İhalesi Hk.

Armatür Sektörü Mısır Sektörel Ticaret Heyeti Hizmet İhalesi Hk.


...

Armatür Sektörü Mısır Sektörel Ticaret Heyeti Hizmet İhalesi Hk.

Sayın Yetkili,

 Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından “5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında 16-19 Mayıs 2023 tarihlerinde Mısır’ın Kahire şehrinde Armatür Sektörü’ne yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlenecektir.


Bahse konu faaliyete ilişkin detaylı heyet organizasyonu teklifinizin ekteki şartnameye uygun olarak hazırlanarak üzerinde firma kaşesi ve imzası bulunan kapalı zarf ile en geç 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen adrese iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ekler:

1- Şartname (4 sayfa)

2- Hizmet teklif formları (20 sayfa)

 

Not:

1- Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir.

2- Teklifin son gönderim tarihi 13 Mart Pazartesi saat 17.30’a kadardır. Bu tarihten sonra ilgili Birliğimize ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Kapalı zarfın teslim edileceği adres: Yenibosna Merkez Mah., Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 34197 Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL

Duyuru.pdf

Dosyayı İndir