İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Kobi İhracatı Geliştirme Projesi Hk.

Kobi İhracatı Geliştirme Projesi Hk.


...

Kobi İhracatı Geliştirme Projesi Hk.

Sayın Üyelerimiz,

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak ihracata yeni başlamış veya ihracatını geliştirmeyi hedefleyen firmalarımıza yönelik “KOBİ İHRACATI GELİŞTİRME PROJESİ” başlatmayı planlamaktayız. Aşağıda yer alan ana başlıklar çerçevesinde kurgulanan projede, katılımcı firmalarımızın sürdürebilir ihracatın bir parçası olarak uluslararası platformda avantaj sağlamaları hedeflenmektedir.

- Proje katılımcısı firmaların müşterilerine sunduğu “Değer” in analizinin yapılması, (Firma üretim, mali işler ve finansman, pazarlama ve satış, giriş ve çıkış lojistik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin analizi ve iyileştirme önerileri)

- Proje katılımcısı firmalar için en önemli güncel sorunu olan uluslararası pazarda “yüksek katma değer” sağlamaya yönelik çalışmalar (Yenilikçilik, Markalaşma, Benchmarking gibi)

- Proje katılımcısı firmaların uluslararası pazara giriş ve mevcut ihracat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla “İhracat Sistemi Oluşturma” çalışmaları, (Organizasyonel yapılanma, bilgi altyapısının oluşturulması, ihracat sistem kurulumu için gerekli altyapının tamamlanması)

Proje süresince her etapta belirli sayıda katılımcı firmaya 3 ay boyunca bir “İhracat Mentoru” atanacak ve katılımcı firmanın tesisinde (Fabrika, Merkez, Showroom vb) her hafta üçer saat toplamda 42 saatlik hizmet verilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, Proje katılımcısı firmaların kendi personeli içerisinden görevlendireceği en az bir yabancı dile hakim (tercihen İngilizce) ve dış ticaret konusunda ilgili bir proje sorumlusunun proje içerisinde yer alması önem arz etmektedir.

İlgili projeye ilişkin toplam katılım bedelleri Birliğimiz tarafından %50 oranına kadar desteklenecek olup firma tarafından ödenmesi gereken nihai katılım bedeli 25.000 TL olacaktır.

Bahse konu projeye katılmak isteyen üyelerimizin aşağıdaki başvuru linkini doldurmaları hususunda bilgilerini rica ederim.

Başvuru linki: https://forms.gle/Vp7MMK88SCrc2ytD7