İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Üye Bilgilerinin Güncellenmesi Hizmet İhalesi

Üye Bilgilerinin Güncellenmesi Hizmet İhalesi


...

Üye Bilgilerinin Güncellenmesi Hizmet İhalesi

Sayın Yetkili,

İDDMİB Üye Ziyaretleri çalışmamıza ilişkin hazırlamış olduğumuz şartnamemizi aşağıda bilgilerinize sunar, tekliflerinizi en geç 5 Haziran Pazartesi saat 17.30’a kadar iletmeniz hususunu rica ederiz.

 

İş Süresi: 12 ay

Personele Verilecek Görevler:

-Birliğimiz hakkında verilen hizmetlere ilişkin üyelerimizin bilgilendirilmesi

-Birliğimiz tarafından sağlanacak tanıtım materyali ve promosyonların dağıtımı

-Birliğimiz tarafından hazırlanan anket sorularının firmaya sorularak cevapların tablet üzerinden doldurulması

- Üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve güncellemeye izin verir imzalı  muvafakatname alınması.

-Ziyaretler öncesinde görevli personel Birliğimize gelerek bir günlük oryantasyona tabi olacaktır.

Beklentiler:

-Anket soruları ve iletişim bilgilerine yönelik doldurulması istenen tüm bilgiler Birliğimiz tarafından excel formatında görevli firmaya iletilecektir.

-Çıkacak sonuçların excel formatına uygun ve dijital ortamda paylaşılabilir olması beklenmektedir. Birlikçe hazırlanan soruların anket sistemine aktarılması ve tabletler yöntemiyle toplanması gibi konular  çalışılacak firma tarafından yapılması beklenmektedir.

-Fiyatların her türlü gerekli ek hizmeti karşılayacak şekilde verilmesi istenmektedir. (yol, yemek, personel ücreti, onlien anket sistemi, vb.)