İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi


...

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olup yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmekte ve ülkenin bu platformda Bakanlığınca temsil edilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki ikinci toplantısı 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, müteakip toplantının Bakanlık temsilcilerince TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibi öngörülmekte, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

Anılan yazıda, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı bulunmakta, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel ve diğer muhtelif olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği değerlendirildiği belirtilmektedir. 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden 13 Haziran 2023 Salı gününe kadar  melisaguler@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur