İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı

Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı


...

Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı

Sayın Yetkili,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kümelenme Destek Programı kapsamında imalat sanayinin üretim ve bilgi temelli dönüşümünü sağlayarak rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu program ile eş zamanlı yürütülen küme koordinasyonu, farkındalığı ve/veya etkinliğini geliştirme, faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, verimlilik ve yenilik alanlarındaki projeler 5 yıl süre desteklenecek ve proje sözleşme bütçesinin %70’i program kapsamında karşılanacaktır. Kümelenme Destek Programı Çağrısı yayınlanmış olup başvurular 4 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır.

TİM katkısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2023 saat 14.00-15.00’da çevrimiçi Kümelenme Destek Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir.