İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Afganistan ve Pakistan

Haberler ve Duyurular


...

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Afganistan ve Pakistan

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 26 Ocak 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Afganistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 28 Ocak 2021 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında Pakistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu e-sohbet toplantısını bilgilerinize sunarız.