İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

TÜRKİYE METAL SANAYİ AĞUSTOS AYI İHRACAT ENDEKSİ

TÜRKİYE METAL SANAYİ AĞUSTOS AYI İHRACAT ENDEKSİ


...

TÜRKİYE METAL SANAYİ AĞUSTOS AYI İHRACAT ENDEKSİ

“TÜRKİYE METAL SANAYİ İHRACAT ENDEKSİ” AĞUSTOS KÜRESEL TALEPTEKİ YAVAŞLAMAYA RAĞMEN MİKTAR VE DEĞER OLARAK YÜKSELDİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan «TR-METALENDEKS» Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi ağustos ayı sonuçları açıklandı.  Endeks bir önceki aya göre Miktar ve Değer olarak yükseldi. Ağustos ayında daha çok hissedilen pazarlardaki yavaşlamaya rağmen metal sanayi ihracat endeksi büyüme sağladı. Büyümede Türk lirasındaki düzeltmenin etkisi ile verilen daha rekabetçi fiyatlar da etkili oldu.

Dünya Ekonomisi Yılın En Zayıf Çeyrek Dönemini Yaşıyor

Dünya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yılın en zayıf çeyrek dönemini yaşamaktadır. Yüksek enflasyon ile mücadelede uygulanan sıkı para politikaların iktisadi faaliyetler üzerindeki yavaşlatıcı etkisi üçüncü çeyrekte daha çok hissedilmektedir. Sıkı para politikalarının bir parçası olan faiz oranlarında artış beklentisi kuvvetlenmiştir.

Ağustos ayında küresel sanayide zayıflamalar sürmüştür. Küresel sanayi PMI verisi, Avrupa; İngiltere, ABD ve birçok gelişen ülke PMI verileri ağustos ayında küçülmelere işaret etmiştir. Alınan ihracat siparişlerin de de küçülmeler görülmektedir. Küresel sanayide alınan ihracat siparişleri PMI verisi 47,0 puan ile küçülmeyi göstermektedir.

Alüminyum, Bakır ve diğer Metaller ile Çelik kullanıcı sektörlerin PMI verileri de daralmayı işaret etmektedir. Metal sanayinin ihracatında ürünleri kullanıcı sektörlerdeki eğilimler çok önemlidir. Alıcı sektörlerdeki küçülmeler daha belirgin hale gelmiştir. 

Metal fiyatları sıkı para politikasının sürüyor olması ve güçlü dolar, talep tarafındaki yavaşlama beklentisi ve Çin ekonomisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ağustos ayı genelinde gerilemiştir. Metal fiyatlarındaki gerilemeler ihracat birim fiyatları üzerinde düşüş baskısı yaratmaktadır.

Yurtiçinde ise sıkı para politikaları kademeli olarak sürmektedir. Yüksek bir faiz artışı ile kredi faizleri ve maliyetleri de artarken, Türk lirasında sınırlı bir değerlenme yaşanmıştır. Buna rağmen TL’nin düzeltme sonrası seviyeleri ağustos ayında ihracatı desteklemiştir. Ağustos ayında yüksek gerçekleşen üretici enflasyonu ise üretim maliyetlerinde artışın sürdüğünü göstermektedir. 

Yavaşlayan Talebe Rağmen İhracat Miktar Endeksi Yükseldi

Metal sanayi ihracat miktar endeksi ağustos ayında yükselmiştir. Haziran ve Temmuz aylarındaki düşüş ardından miktar endeksi ağustos ayında 123,21 puandan 137,24 puana çıkmıştır. Pazarlarda yavaşlama ve talepte düşüş sürmektedir. Miktar olarak artışın ana nedeni Haziran ve Temmuz aylarındaki politika değişikliği şoklarının atlatılması ve TL’deki düzeltme sonucu verilen daha rekabetçi fiyatlardır. TL’deki düzelte sonucu ihraç birim fiyatları daha rekabetçi hale gelmiş ve ihracat miktar olarak artmıştır. 

İhracat Değer Endeksi Artış Gösterdi 

Metal sanayi ihracat değer endeksi ağustos ayında yükselmiştir. Ağustos ayında değer endeksi 158,19 puana çıkmıştır.  İhracat değer endeksindeki artış ihracatın miktar olarak büyümesinden kaynaklanmıştır.

Metal ihracatı değer olarak miktar ve fiyat gelişmelerine bağlı kalmaya devam etmektedir. TL’deki düzeltmenin etkisi ile ağustos ayında daha rekabetçi fiyatlar gerçekleşmiş, ihraç fiyatları sınırlı ölçüde düşmüştür. Fiyatlardaki düşüş ihracat pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen miktar olarak ihracat artışı getirmiştir. Değer olarak da ihracat bir önceki aya göre yükselmiştir.

Uzun Süredir Yükselen İhracat Birim Fiyatlarında Sınırlı Düşüşler Yaşandı

Metal sanayi ihracat birim değer endeksi ağustos ayında sınırlı ölçüde düşmüştür.  Endeks temmuz ayında 119,05 puan iken ağustos ayında 115,0 puan olmuştur. TL’deki düzeltme etkisi ve ihracat pazarlarındaki yavaşlama sonucu fiyatların düşürülmesi baskısı yaşanmaktadır. Dünya metal fiyatlarında da ağustos ayında düşüşler olmuştur.

İhracat birim fiyatları temmuz ayında 4,45 dolar/kg iken ağustos ayında 4,31 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir. Bakır ihracat birim fiyatları ağustos ayında metal fiyatlarında görülen düşüşe rağmen artmış diğer ürünlerin ihracat birim fiyatları ise düşmüştür. 

Sektörler 2023 Temmuz Ayının Üzerinde, 2022 Ağustos Ayının Altında Performans Gösterdi

Ağustos ayında alt sektörlerde pazarlardaki farklı eğilimlerin sonucu olarak farklı gelişmeler yaşanmıştır. Talep tarafında belirsizlikler ile aylar itibariyle dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bununla birlikte talep tarafında tüm alt sektörlerde yavaşlama görülmektedir.

2023 Ağustos ayında bir önceki temmuz ayına göre genel metal ihracatı ve 4 alt sektör ihracatı miktar olarak yükselmiş, 1 alt sektör ihracatı miktar olarak düşmüştür.  Değer olarak genel metal ihracatı ve 6 alt sektörün ihracatı bir önceki temmuz ayına göre yükselmiştir.   Birim fiyatlarda ise genel metal ihracatı ve 6 alt sektörün ihracat birim fiyatları temmuz ayına göre düşüş göstermiştir.

2023 Ağustos ayında 2022 yılının ağustos ayına göre genel metal ihracatı ve 4 alt sektör ihracatı miktar olarak azalmış, 2 alt sektör ihracatı ise miktar olarak yükselmiştir.  Değer olarak genel metal ihracatı ve 3 alt sektörün ihracatı bir önceki yılın ağustos ayına göre düşmüş, 3 alt sektörün ihracatı ise artmıştır. Birim fiyatlarda ise genel metal ihracatı ve 5 alt sektörün ihracat birim fiyatları geçen yılın ağustos ayına göre artmış, 1 alt sektörde ise düşüş göstermiştir.

Ağustos Ayında Yaşanan Miktardaki Artışa Bağlı Olarak Talepte İyileşme Olduğunu Söylemek İçin Henüz Erken

Metal sanayi ihracat endeksindeki yükselişe rağmen ihracat pazarlarında talep zayıf kalmaya devam etmektedir. İhracat birim fiyatları da baskı altında kalmaya devam edecektir. Bu nedenle ihracatta ağustos ayında yaşanan artışa rağmen talepte kalıcı bir iyileşme olduğunu söylemek için henüz erkendir. Yılın geri kalanında ihracat endeksleri dış pazarlardaki talebin yavaşlaması ile şekillenecektir. Ayrıca Türk lirasının değeri ile maliyetlerin seyri de belirleyici olacaktır.

 

Bakır ihracat miktar ve değer endeksi ağustos ayında yükselmiştir. Küresel talepteki yavaşlamaya rağmen miktar olarak artış gerçekleşmiştir. 2023 Ağustos ayında ihracat birim fiyatları da yükselmiştir. Küresel bakır fiyatları düşerken ihracat birim fiyatları artmıştır. Ağustos ayında ihracatta değer artışı miktardaki artıştan ve yüksek ihraç fiyatlarının korunmasından kaynaklanmıştır. Yılın geri kalan döneminde yavaşlayan talep etkili olacaktır. Dünya bakır fiyatları da bir süre durağan olacaktır. Bu çerçevede ihracat birim fiyatları üzerine aşağı yönlü baskı gelecektir.

Alüminyum ihracatı ağustos ayında miktar ve değer olarak artmıştır. İhracat performansında miktardaki gelişmeler daha belirleyici olmaktadır. Ağustos ayında 97.794 ton ihracat yapılmıştır. Alüminyum fiyatları ve ihracat birim fiyatları son aylarda düşüş eğilimi içindedir. Dünyadaki genel fiyat düşüşleri ile ihracat birim fiyatları da zayıflamaktadır. Bu çerçevede ağustos ayındaki miktar artışı ihracatta ana belirleyici olmuştur. 2023 yılı ikinci yarısı talepteki yavaşlama ile başlamıştır. Kalıcı toparlanma için henüz erkendir. İhracat endeksi performansını daha çok zayıflayan talep tarafı belirleyecektir. Talep bir süre daha zayıf kalmaya devam edecektir. Alüminyum fiyatları da bir süre daha durağan kalacaktır.

Armatür ihracatı ağustos ayında miktar ve değer olarak artmıştır. İhracat endeksinin performansında ana belirleyici unsur ağustos ayında miktar artışı olmuştur. 55.568 ton ihracat yapılmıştır. İhracat birim fiyatları ise zirveden sınırlı ölçüde gerilemiş ve 6,13 dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak ihracat birim fiyatlarının zayıflayan talep koşullarına rağmen yüksek seviyelerinde kalması ümit vermektedir. İhracatın miktar olarak gelişmesini ise pazarlardaki talep koşulları belirleyecektir. Küresel talep tarafı halen kırılgandır.  

Döküm ihracatı miktar ve değer olarak ağustos ayında artmıştır. Miktar artışı pazarlardaki talebin toparlanması için ümit vermektedir. Ancak talepte kalıcı toparlanma için henüz erkendir. 162.871 ton ihracat yapılmıştır. Son iki aydaki sınırlı düşüş rağmen ihracat birim fiyatları ise en yüksek seviyelerinde kalmaktadır. Ağustos ayında ihracat birim fiyatı 5,81 dolar/kg olmuştur. İhracat birim fiyatlarının en yüksek seviyelerinde kalması önümüzdeki aylar için iyimserlik yaratmaktadır. Miktar olarak gelişmeleri ise ihracat pazarlarındaki talep seviyesi belirleyecektir. Talepte yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir. 

Hırdavat ihracatı ağustos ayında artmıştır. Hırdavat ihracat birim fiyatlarının metal fiyatlarına olan bağımlılığı dalgalanma göstermektedir. Ağustos ayında fiyatlar sınırlı ölçüde düşmüştür. Ağustos ayındaki artışta ana belirleyici ise miktar artışı olmuştur. 364.129 ton ihracat yapılmıştır. Ağustos ayında miktar artışı talep tarafındaki dalgalanmanın devam ettiğini göstermektedir. İhracat miktar olarak yeniden artmıştır.  Ancak buna rağmen talepte kalıcı iyileşme için henüz erkendir. Yüksek ihracat birim fiyatları ise korunmaktadır. Ağustos ayında 2,80 dolar/kg olmuştur. Yılın geri kalanında ihracattaki gelişmeleri pazarların talep seviyesi belirleyecektir. 

Mutfak eşyaları ihracatı ağustos ayında artmıştır. İhracat birim fiyatları genel olarak metal fiyatlarındaki gelişmelerden bağımsız olarak yüksek gerçekleşmeye devam etmektedir. Ancak son aylarda sınırlı bir düşüş eğilimi görülmektedir. Ağustos ayında birim fiyat 4,08 dolar/kg olmuştur. Miktar tarafında ise talepteki belirsizliğin etkisi ile dalgalanmalar sürmektedir. Mutfak eşyaları ihracatında miktar olarak ağustos ayında toparlanma görülmüştür. İhracat6 118.305 ton olmuştur. Ancak talepte kalıcı toparlanma olarak değerlendirme yapmak için erkendir. Yılın geri kalanında pazarlarda öne çıkan yavaşlama eğilimi daha belirleyici olacaktır.

İhracat Beklenti Endeksi 2023 Ağustos Sonuçları

Alınan ihracat siparişleri yılın ikinci yarısında düşüşe devam etmektedir. Ağustos ayında da ihracat siparişleri gerilemiştir. Küresel pazarlarda yaşanan yavaşlama daha belirgin hale gelmiştir.

2023 yılının ilk yarısında ihracat siparişleri fiyatları artmıştı. Alınan ihracat siparişlerinde fiyat artışları temmuz ve ağustos aylarında da sürmüştür. Bununla birlikte fiyatların düşürülmesine yönelik alıcıların baskısı artmaktadır.  

Sipariş alınan müşteri sayısı mart ayından itibaren sınırlı bir düşüş eğilimine girmiştir. Ağustos ayında da sınırlı düşüş devam etmiştir.  Alınan ihracat siparişlerindeki kar marjları 2023 yılı ilk yarısında gerileme eğilimi içinde kalmıştı. İkinci yarıda temmuz ayından sonra ağustos ayında da kar marjlarında düşüş sürmüştür.  Alınan ihracat siparişlerinde tahsilat süresi ağustos ayında yeniden uzamıştır.

Yurtiçinden alınan siparişler 2023 yılı ilk yarısında deprem, seçim ve çalışma gün sayısının azalması gibi etkenler ile zayıflamıştı. Alınan yurtiçi siparişler ağustos ayında da sınırlı ölçüde düşmüştür.  Birçok belirsizliğin kalkması ile temmuz ayında artan üretim ağustos ayında yeniden gerilemiştir. Türk lirası cinsinden üretim maliyetleri yılın ilk yarısında kademeli artışını sürdürmüştü. Temmuz ve ağustos aylarında ise daha hissedilir artışlar gerçekleşmiştir. 

Ağustos ayında hammadde ve girdi stokları sınırlı ölçüde artmıştır. İhracat pazarlarında daha çok hissedilen yavaşlama ve içeride alınan siparişlerdeki düşüşe karşın hammadde ve girdi stokları artmıştır.  Ağustos ayında nihai ürün stokları sınırlı ölçüde artmıştır. İç ve dış pazardaki yavaşlama etkili olmaktadır.

 

 

 

Endeks.pdf

Dosyayı İndir