İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Dozvola Sorunu Hakkında

Haberler ve Duyurular


...

Dozvola Sorunu Hakkında

Sayın Üyemiz,

İlgide kayıtlı yazıda, Genel Sekreterliğinize Procter and Gamble Türkiye firmasınca iletilen bir başvuruya atfen, son dönemde, Orta Asya sevkiyatlarında Rusya ve Kazakistan geçişleri sırasında gerekli olan dozvola belgelerinin sıkça bittiği ve bu durumun planlanan sevkiyatın aksamasına ve hatta iptaline sebep olduğu bildirilmektedir. Anılan başvuruda devamla, gerek Rusya Federasyonu’nun gerekse Kazakistan Cumhuriyeti’nin ülkemize dozvola sağlamasının uzun sürdüğü aktarılmıştır. 


Bilindiği üzere, İran-Türkmenistan sınır geçişlerinin küresel pandemi nedeniyle kısıtlanmış olması Orta Asya taşımalarında alternatif güzergah olarak Rusya-Kazakistan hattını öne çıkarmıştır. İran-Türkmenistan hattında pandemi öncesi 24.750 olan geçiş sayısı pandemi sonrası 4.900'e gerilemiştir. Rusya-Kazakistan trafiği ise 9.000'den 18.600 araç seviyesine kadar yükselmiştir. Dolayısıyla bu hat üzerinde beklenenden çok daha fazla araç geçişi yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Bu da sözkonusu ülkeler için transit geçiş belgesinin öngörülenden erken bitmesine neden olmaktadır.

Anılan sorunların çözülmesine yönelik olarak, her iki ülke ile de çeşitli seviyelerde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kazakistan tarafı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, 2021 yılı ilave transit geçiş belgesi talebimize ilişkin olarak ülkemize 3.000 adet ilave belge verilmesi hususunda Kazak tarafı ile mutabık kalınmış ve ilave belgeler ülkemize teslim edilmiştir.

Rusya Federasyonu ile 27.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında anılan sorunlar kapsamlı bir şekilde Rus tarafına iletilmiş ve yılsonuna kadar ilave 14.000 adet transit geçiş belgesine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Rus tarafı, 14.000 adet transit geçiş belgesinin mevcut durumda uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapılarını felç edebileceğini ifade etmiş ve bu aşamada Rus tarafı ile ilave 3.500 adet transit geçiş belgesinin verilmesi, bu belgelerin 1.000 adedinin Ro-Ro taşımacılığında kullanılması, geri kalan 2.500 ilave belgeden 1.500 adedinin ise Verhniy Lars sınır kapısında kullanılmaması koşulu getirilmesi ve Haziran ayı içerisinde şartların tekrar değerlendirilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

Bu çerçevede, Orta Asya taşımalarımız ile ilgili hususlar Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Müşavirliklerimiz ile koordinasyon halinde takip edilmekte ve geçişlere ilişkin yaşanabilecek sorunlar hakkında ilgili ülkeler nezdinde girişimlerimiz sürdürülmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.