İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

She Trades Global Etkinliği Duyurusu

Haberler ve Duyurular


...

She Trades Global Etkinliği Duyurusu

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Sekretaryasının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, kadın girişimci, ihracatçı, yatırımcı ve diğer paydaşları biraraya getiren "She Trades Global" etkinliğinin Dubai Exports ile birlikte 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenleneceği ifade edilmekte ve söz konusu etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Anılan etkinliği broşürünün bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.


Ek: She Trades Global Dubai 2021 Broşürü (2 Sayfa)She Trades Global Dubai 2021 Broşürü (2 Sayfa).pdf

Dosyayı İndir