İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Çin'de Dolandırıcılık Vakaları

Haber ve Duyurular


...

Çin'de Dolandırıcılık Vakaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, özellikle son bir yıllık dönemde hammadde/ ara mamul fiyatlarının tüm dünyada aşırı ölçüde artmış bulunduğu; diğer taraftan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin çinko, bakır, demir gibi hammadde ve ara mamullerinin dünyadaki en büyük tüketicisi ve ülkedeki piyasa ve ihracat fiyatlarının dünya piyasası ile uyumlu seyrettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmamızı, hammadde ve ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans ödemesi yoluyla dolandırmış oldukları ifade edilmekte, konuya ilişkin olarak firmalarımızın, gerek Müşavirliğimizce gerekse Müşavirliğimiz aracılığı ile Bakanlıkça birçok kez uyarılmış olmasına karşın söz konusu vakaların devam ettiğinin gözlemlendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, son olarak Çinli bir firma tarafından yine bir firmamızın dolandırılmış olduğundan bahisle konunun takibinin ilgili Çin kurumları nezdinde gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmiştir. Yazıda ayrıca, geçtiğimiz hafta Müşavirliğimizle irtibata geçen diğer iki firmamızın da, bir Çinli firmadan bakır almak istemeleri ve muhatap firma hakkında istihbarat talep etmeleri sonucu firmalarımıza e- posta ve telefon yoluyla acilen ulaşıldığı ve kendilerine gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.