İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Eğitim - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Haber ve Duyurular


...

Eğitim - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Sayın Üyemiz,

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığından alınan bir yazıda KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

Söz konusu destek programlarına yönelik farkındalığın artırılması ve proje yazımı konusunda bilgilendirme yapılması amacı ile tarafımızca online etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, toplamda yaklaşık 2 saat (1 saat sunum / 1 saat soru-cevap) sürmektedir. 

1501 ve 1507 destek programlarına başvurular sadece KOBİ’ler tarafından yapılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.