which features two independent power supplies: one is dedicated to creating a precise timing - regulated by the escapement and the balance and the other solely for the display of time - hour, just like the original one. Men and women may not understand this is a copy at all. So trading! rolex fake for those who have generally wanted to personal a Omega DeVille tresor, give the feeling of stylish tough. Universal signs pilots Watch series replica iwc Black, it is useful to track the relatively short duration of the time intervals of seconds to complete.

Turkish Metals
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

AB'nin Yeni KDV Sistemi Hk.

Haber ve Duyurular


...

AB'nin Yeni KDV Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB), sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve Katma Değer Vergisinin (KDV) tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak amacıyla işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni KDV kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB’ye yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, hâlihazırda 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılarak alternatifli beyan ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, AB Komisyon temsilcileri, gümrük işlemlerine ilişkin olarak ticari numunelerin ithalatında iki seçeneğin mümkün olduğunu; gerekli koşulların sağlanması kaydıyla uygulanacak gümrük vergisi ve KDV istisnasının uygulandığı ilk seçenekte resmi bir elektronik gümrük beyannamesinin ibrazının gerekeceği; sadece gümrük vergisi istisnasının uygulandığı ikinci seçenekte ise standart gümrük beyannamesine göre çok daha az bilgi gerektiren özel ve basitleştirilmiş bir gümrük beyannamesinin yeterli görüleceğinin bildirildiği ifade edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı e-posta yazısı ekte yer almaktadır.

Ek: E-Ticaret KDV Paketine İlişkin E-Posta (2 Sayfa)

E-Ticaret KDV Paketine İlişkin E-Posta.pdf

Dosyayı İndir