İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Türk Eximbank KEP Adresi Değişikliği ve Güncel Adres Bildirimi Hk.

Haberler ve Duyurular


...

Türk Eximbank KEP Adresi Değişikliği ve Güncel Adres Bildirimi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ den alınan bir yazıda, 04.08.2021 tarihinden itibaren kullanılmak üzere, Bankanın KEP adresinin tikb.turkeximbank@hs02.kep.tr olarak değiştirildiği, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca, kapatılan KEP adreslerine gönderi iletiminin engelleneceği, bankaya yapılacak bildirimler için yeni adreslerinin kullanılması gerektiği, kapatılan adrese mezkur 13. maddeye rağmen iletimi engellenmemiş gönderilere ilişkin olarak Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca herhangi bir sorumlulukları olmayacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.