İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Devlet Destekleri Yönetim Sistemi Kullanıcı Memnuniyet Anketi Hk.

Haberler ve Duyurular


...

Devlet Destekleri Yönetim Sistemi Kullanıcı Memnuniyet Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğe konulan 2021 yılı İç Denetim programında yer alan “Devlet Destekleri Yönetim Sisteminin (Destek Yönetim Sistemi-DYS) İşleyişinin Değerlendirilerek Sistemin Daha Etkin ve Verimli Çalışmasına Yönelik Öneriler Geliştirilmesi süreci iç denetim (danışmanlık) faaliyeti Ticaret Bakanlığı İç Denetçiliklerince yürütülmektedir.

Saha çalışması kapsamında; 'Devlet Destekleri Yönetim Sistemi Kullanıcı Memnuniyet Anketi' yapılması planlanmıştır. Bu itibarla, https://anketler.ticaret.gov.tr/eko_anketler.cfm ya da https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=88 adresinde yer alan ve 10 sorudan oluşan ankete 12.08.2021- 20.08.2021 tarihleri arasında sistemde yetkilendirmesi yapılmış çalışanlar tarafından katılım sağlanarak söz konusu anketteki sorulara mevcut durumu en iyi yansıtan cevabın verilmesi beklenmektedir.

Bununla birlikte DYS'de yetkilendirme işlemi yapılmış ve destekten yararlanan konumunda olanlar tarafından anketin doldurulması gerekmektedir.

Anket Crome veya Firefox Mozilla tarayıcısından doldurulabilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.