İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

IPCC - İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli Raporu hk.

Haber ve Duyurular


...

IPCC - İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli Raporu hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından, 66 ülkeden 234 bilim insanının 5 yıllık çalışmayla hazırladığı “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli” başlıklı 6. Raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır. İnsanlığı, bilinen tarihin en zorlu şartlarına sürükleyen küresel iklim değişikliği hakkında çarpıcı tespitler sunan raporda öne çıkan değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır:

* 2011-2020 yılları arasında, 1850-1900 yıllarına kıyasla, dünyanın sıcaklığı 1.1 derece artmıştır. Rapordaki 5 senaryonun tümünde küresel ortalama sıcaklık, 2050 yılına kadar 1,5 derecenin üzerine çıkacaktır.

* Paris İklim Anlaşması kapsamındaki mevcut azaltım hedefleri yeterli olmayıp, 191 taraf ülkeden sadece 110’u azaltım hedefini güncelleyerek güçlendirmiştir. Toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 80’ini gerçekleştiren gelişmiş 20 ülke emisyonlarını azaltmazsa, 2 derecenin altı hedefine ulaşılması oldukça zor görülmektedir.

* Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nın büyük bölümü için yağışlarda ve su kaynaklarında önemli azalmalar, ortalama hava sıcaklıklarında, ekstrem hava olaylarının şiddet ve sıklığında artışlar beklenmektedir.

Bu kapsamda, anılan iklim felaketlerinin önüne geçebilmek adına önümüzdeki 10 yılda sera gazlarında “hızlı ve ciddi” azaltımlara ihtiyaç duyulmakta olup, raporun tamamı https://bit.ly/3m75GKb linkinde, TİM Sektörler Konseyi toplantısında gerçekleştirilen özet sunum ekte bilgilerine sunulmaktadır.

EK: IPCC Raporu Sunum (5 Sayfa)

IPCC Raporu Sunum.pdf

Dosyayı İndir