İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Çin Eyaletlerinde Açılacak Ülke Pavilyonları Hk.

Haber ve Duyurular


...

Çin Eyaletlerinde Açılacak Ülke Pavilyonları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 2021/451-2249 sayılı ve 17/08/2021 tarihli yazılarında, Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla Çin’e ihracat artışımız açısından Çin’in özellikle iç bölgelerinin önemli şehirlerinin (Tier 2) yoğunlukta olduğu eyaletlerin de hedeflenmesinde fayda bulunduğu, özellikle pandemi sonrası dönemde Çin’in bazı eyaletlerinde yılın 365 günü açık olan ve ithal ürünlerin ülke pavilyonu benzeri mağazalarda sergilenmesi ve satılmasına yönelik uygulamaların başladığı belirtilmiş; bu kapsamda, Sichuan Eyaleti’nin başkenti Chengdu, Shaanxi Eyaleti’nin başkenti Xi’an ve Shandong Eyaleti’nin önemli liman şehri Qingdao’daki yetkililer tarafından ülkemizin de benzeri bir mağaza/pavilyon açması talep edildiği ifade edilmiş; bu çerçevede istekli firmalarımızın Pekin Ticaret Müşavirliği üzerinden bahsi geçen pavilyonlar için bilgi edinmesi ve yapılacak yönlendirme sonrası gerekli başvuruların firmalarca ayrı ayrı yapılmasının uygun olacağı düşünüldüğü belirtilmiş ve ilgili konunun firmalarımıza duyurulması, istekli firmaların koordine edilerek başvuru sürecinde destek olunması istenmişti.

Konuya ilişkin yapılacak taleplerin Genel Sekreterliklerce toplanması ve firmaların sektörel olarak ayrılarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesi uygun görülmüştür.

Ayrıca, ilgide kayıtlı yazıya istinaden Genel Sekreterliklerce yapılan tüm duyurularda (sirküler, sosyal medya vb.) Pekin Ticaret Müşavir Yardımcımızın iletişim bilgilerinin kaldırılarak, başvuran firma listelerinin toplanması önem arz etmektedir.

Bilgileri ve ilgili ülke pavilyonlarına katılma talebinde bulunan firma bilgilerinin 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ve aynı zamanda huseyingok@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.