İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

LÜBNAN GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARARI

Haber ve Duyurular


...

LÜBNAN GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Beyrut Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Lübnan'da Ekim 2019'da meydana gelen ekonomik ve siyasi kriz sonrasında hükümet tarafından temel tüketim maddelerinde sübvansiyon uygulamasına gidildiği, ancak zamanla artan mali sıkıntılar, döviz temininde güçlük gibi nedenlerle söz konusu sübvansiyonların sürdürülemez hale gelmesi ve sübvanse edilen ürünlerin kaçakçılığa konu olması üzerine söz konusu ürünlerin piyasada bulunamaması nedeniyle Lübnan Hükümeti'nin denetimlerini sıkılaştırdığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Lübnan'dan çıkış yapan yabancı kamyonların depolarında bulunabilecek azami mazot miktarını belirleyen bir kararın yayınlanarak yürürlüğe girdiği, bahse konu karar uyarınca izin verilen mazot miktarının çadırlı araçlar için 200 litre, termoking araçlar için 200+150 olmak üzere toplam 350 litre olduğu, kararın ülkemiz nakliyecilerini de kapsadığı, belirlenen limitlerden fazla yakıt bulunduran şoförlere kaçakçılık suçu isnat edileceği, araca ve yakıta el konulacağı bilgisi iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.