İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Helal Belgelendirme Destekleri Hk.

Haber ve Duyurular


...

Helal Belgelendirme Destekleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, akredite helal belgelerinin Ticaret Bakanlığı’nın 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ı kapsamına alındığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın ekinde yer alan “Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri” listesinde belirtildiği üzere sadece Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen helal belgeli ürünlerin destek kapsamında değerlendirilmekte olduğu ve ilgili listeye Ticaret Bakanlığının pazara giriş desteklerine ilişkin “https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri” internet adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.