İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

Haber ve Duyurular


...

2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelge hazırlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme formu ile kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.