2014/8 Sayılı UUE Ek Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bakanlık Makamının 22.01.2018 tarihli ve 115 sayılı Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yapılan değişikliğe ek olarak, söz konusu Genelge değişikliği uyarınca, EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-7, KTZ EK-1, KTZ EK-3, KTZ EK-4, KTZ EK-6 ve KTZ EK-7'nin yeniden düzenlendiği, bahse konu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine ve EK'lere Bakanlık internet sitesinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

2014/8 Sayılı UUE ve Ekleri:

https://tinyurl.com/yb4upour