AB Alüminyum Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması Başlattı

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa Birliği'ne alüminyum ürünleri ithalatının  son yıllarda artış eğiliminde olması, Çin'deki fazla kapasite ve ABD'nin Alüminyum ürünleri ithalatına uyguladığı son ek %10'luk vergi (Section 232) sebebiyle oluşacak ticaret sapması ve fiyat baskılanması gibi nedenler ile AB Alüminyum Sektörünün tehdit altında olması ileri sürülerek; AB tarafından ithalat trendlerinin daha hızlı takip edilebilmesi amacıyla Avrupa Birliği'nin 26.4.2018 tarihli Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ekli Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı alüminyum ürünleri için ön gözetim uygulaması başlatılmıştır.

Söz konusu gözetim uygulamasına tabi ürünler Uygulama Tüzüğü ekinde 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 ve 7616.99 (İşlenmemiş Alüminyum, Alüminyum Çubuk ve Profiller, Alüminyum Teller, Yassı Alüminyum Mamulleri, Folyo, Borular ve Diğer Alüminyumdan Eşyalar Diğerleri) gümrük tarife pozisyonları olarak belirlenmiş olup, Gözetim uygulaması net ithalat miktarı 2.500 kg'yi geçen kapsam dahilindeki her ürün için geçerli olacak ve uygulama Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün yürürlüğe giriş tarihinden 15 gün sonra başlayacaktır.

15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması öngörülen ve Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn dışında kalan Türkiye dâhil olmak üzere tüm üçüncü ülkeleri kapsayacak uygulama kapsamında AB'de yerleşik ithalatçıların ilgili makamlardan temin edecekleri,  ithal ettikleri malla ilgili TARIC kodu, miktar, değer, CIF bedel, menşe, sevk yeri gibi  bilgiler içeren Gözetim Belgesini (Surveillence Document) doldurulmaları gerekmektedir.

 Bilgilerini rica ederim.

 

Ek: Komisyon Uygulama Tüzüğü (10 Sayfa)