Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM)

Sayın Üyelerimiz,

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve alüminyum sektörünün önemli temsilcilerinin desteği ile kurulan Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (GALSİAD) ortaklaşa yürüttüğü projenin temelleri 2011 yılında “AluExpo” fuarında imzalanan işbirliği protokolü ile atılmıştır.

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD) ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile faaliyete geçmiştir. 6.555.175,39 TL bütçeye sahip bu proje ile;

  • Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet kabiliyetini arttırmak ve pazar paylarını büyütmek için katma değeri yüksek ara ve son ürünlerin geliştirilmesi
  • Ülkemizin stratejik hedeflerine uygun, kurumsal ve işlevsel bir Üniversite – Sanayi işbirliği,
  • Üretim süreç verimlerinin arttırılması (enerji ve hammadde dâhil),
  • Ortak testlerin, araştırma ve uygulama çalışmalarının yapılacağı, uluslararası akredite Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezinin geliştirilerek sektörün tamamının kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. 

ALUTEAM akademinin araştırma kapasitesi ile sanayinin üretim tecrübesini birleştirerek,  alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda farklılaşmalarını sağlayacak ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamakta ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bir eğitim, araştırma ve test merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi alüminyum sektörünün ihtiyaç duyduğu temel ve ileri düzeyde test ve ölçüm hizmetleri sunmaktadır.

Merkez bünyesinde genel testler öncelikli olmak üzere tüm sektör ve hammadde serileri için gerekli testler gerçekleştirilmektedir. Alüminyum sektöründe farklı sektörler için üretilen tüm ürünlerde belli standartların oluşturulması ve bu standartların ilgili kurumlarla paylaşılması sonucunda sektörün daha kaliteli ve belli standartları yakalamış ürünler üretmesi ve sunması merkezin önemli hedeflerindendir.Test faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarında firmalarla ilave bir yatırıma gerek duymayan, enerji verimliliği ve sera gazlarının takibi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda proje ortaklarının katkıları ile sektörün tamamına ulaşan, üretim sistemleri ve üretim ortamının ölçüm ve iyileştirme çalışmalarına devam edilerek sahada da Alüminyum sektörüne aktif katkı sağlanmaktadır.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız