Avrupa-Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması

            Sayın Üyemiz,

            Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2010 yılında düzenlenen 9. Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı sonuç bildirisi kapsamında “Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması” adı verilen bir sistemin kurulmasının kararlaştırıldığı ve söz konusu sistemin 30 Haziran 2017 tarihi itibari ile faaliyete başladığı ifade edilmektedir.

            Anılan yazıda devamla, mekanizma kapsamında paydaş ülkelerin dış ticaret ve gümrük uygulamalarında şeffaflığın ve öngörülebilirliğin arttırılmasının amaçlandığı, potansiyelin oldukça altında seyreden bölge içi ticaretin arttırılmasının hedeflendiği belirtilmekte ve mekanizma kapsamında, gümrük tarifeleri ve tercihli tarifeler, menşe kuralları, pazar bilgileri, tarife dışı önlemler, pazarda yaşanan son gelişmeler ve ithalatçılara ilişkin bilgilerin sunulduğu bildirilmektedir. Bu çerçevede hazırlanmış olan bilgi notu ile mekanizmanın kullanımına ilişkin doküman ekte yer almaktadır.

 

Ek:

1. Bilgi Notu (1 Sayfa)

2. Mekanizmaya İlişkin Doküman (26 Sayfa)