Avustralya-Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, daha önceden Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere muhtelif tedbirler alındığı, bu kapsamda anılan Bakanlık tarafından riskli olduğu ilan edilen fasıllarda yer alan ürünlerin ülkemiz dahil toplam 33 ülkeden ihracatında, sevkiyat öncesinde fumigasyon işlemi yapılması zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu defa, Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan başka bir yazıya atıfla, ülkemizden sevkiyat öncesi fumigasyon hizmeti sunmak üzere halihazırda 12 firma Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunduğu ve daha önce onaylanmış olan Kinetik Çevresağlığı Amb. Tar. Muh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.'ne verilen iznin daha sonra askıya alındığı ifade edilmektedir. Onaylanan firmalara ilişkin listeye http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsbtreatment- providers-scheme/approved-list#turkey internet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Ayrıca Avustralya Federal Tanm Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, riskli olduğu değerlendirilen ülkelerden 29 Ekim 2019 tarihi itibariyle Avustralya'ya ulaşmış olan yaklaşık 200 konteynerde, daha önce onaylanmış olan firmalarca sevk ülkesinde yapılan fumigasyon işleminin, öngörülen şartları karşılamadığının tespit edildiği belirtilerek, söz konusu konteynerlerin numaraları duyurunun yer aldığı http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/174-2019 internet adresinde ilan edilmiştir. Anılan duyuruda, söz konusu konteynerlerin bio-güvenlik riski arz etmemesi için Avustralya'da yeniden fumigasyon işlemine tabi tutulacağı, bu işlemin gerçekleştirilmesine uygun olmayan sevkiyatların ise yeniden ihraç edileceği, dökme halde veya üzeri açık konteynerlerde veya düz paletler üzerinde gelen ürünlerin ise yapılacak işleme ve alınacak tedbire dair Bakanlıklarına bir risk yönetim planı sunulması halinde boşaltılmasına izin verilebileceği belirtilmektedir. Halihazırda, bu durumdan etkilenen konteynerlerin Türkiye, Almanya, Belçika ve ABD'de fumigasyon işlemine tabi tutulan konteynerler olduğu da duyuruda yer almaktadır. Bu çerçevede, bahse konu konteynerler özelinde ilgili hizmet sunucusu firmalar tarafından verilen "fumigasyon işlemi sertifikaları"nın iptal edildiği, bununla birlikte hizmet sunucusu firmaların askıya alınmadığı, çalışmalarına devam etmelerine izin verilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarım,