Bulgaristan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğince hazırlanan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi, Bulgaristan Raporu'na aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilmekte olduğu, bahse konu raporda Bulgaristan ile ilgili makroekonomik veriler, Bulgaristan'ın dış ticaret rejiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Bulgaristan'ın ithalatının yıllara göre ülke ve ürün bazında analizi ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve Bulgaristan pazarına satabileceği ürünlerin tespitinin yer aldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

İnternet Adresi:
https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43355c7495406a2276c0/GELENEKSEL%20PAZARLARIN%20YEN%C4%B0DEN%20KE%C5%9EF%C4%B0%20BULGAR%C4%B0STAN.pdf