Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 30/09/2020 tarih ve E-00057826236 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısında, Ticaret Bakanlığı ile DEİK organizasyonunda, Afrika Birliği Komisyonu ile işbirliği içerisinde “Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu belirtilmiş ve söz konusu etkinliğe ilişkin taslak program ekte sunulmaktadır.

Forum çerçevesinde, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ve Covid-19 sonrası dönemde Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerine ilişkin fikir teatisinde bulunulması amacıyla ekli programda detaylı bilgileri yer alan çeşitli panel ve söyleşilerin ve B2B görüşmelerin düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, söz konusu organizasyon için oluşturan http://www.turkeyafricaforum.org/tabef/tr/ internet adresi üzerinden kayıt yaptırılarak program kapsamındaki etkinliklere katılım sağlanabilecektir.

Ek: TABEF Taslak Programı