Cezayir İthalat Yasakları ve Gümrük Vergileri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, Cezayir'de 1 Ocak 2018 itibariyle bir kısım ürünlere ithalat yasağı (Ek-1) getirilirken bir kısım ürünlerin de (Ek-2) gümrük vergilerinin yükseltildiği bildirilmekte olup, ilgili listeler Fransızca olarak ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ekler:

Cezayir 2018 Yılı Yasaklanan Ürünler Listesi (27 Sayfa)

Cezayir Gümrük Vergileri Yükseltilen Ürünler Listesi (5 Sayfa)