COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan program, COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlamayı ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Program öncelikleri;

• Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

• Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

• Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi" olarak belirlenmiştir.

Bu sıralananlarla sınırlı olmamakla birlikte anılan öncelikler kapsamında öngörülen bazı müdahale alanları şu şekildedir:

-COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması

-Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi

-Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik hizmet ve organizasyonların geliştirilerek kullanıma sunulması

-Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi

-Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi

-Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi

-Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

-Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması

Toplam bütçesi 51.000.000 TL olan programın azami destek oranı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum / Kuruluşlar için %100, Kâr Amacı Güden İşletmeler için %50 'dir.

Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisi şirketleri de ilk defa bu çağrıda kar amacı gütmeyen kuruluş olarak belirlenmiş ve projeleri %100 oranında desteklenebilecektir.

Projelerin uygulama süresi 1-3 ay olarak belirlenmiştir.

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olmakla birlikte gelen başvurular bu tarih beklenmeden yaklaşık 3 iş günü içinde değerlendirilerek projenin başlatılması sağlanacaktır.

Program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.