Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre İmkânı Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)” ile ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış veya müeyyideli olarak kapatılmış ancak henüz müeyyide uygulanmamış dahilde işleme izin belgelerine, belge süresinin yarısına kadar ek süre verilmesi imkânı tanınmıştır.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde (bugün) yürürlüğe girecek olup, Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191128-5.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım,