Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Önemli Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz,

29 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 31139 sayılı Resmi Gazetede Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10) yayınlanmış bulunmaktadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529-4.htm

Yeni Tebliğ'e göre; 20/12/2006 tarihli ve26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında değişiklik yapılmış bulunmaktadır.

Sözkonusu değişiklikle, uygulamada yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ndeki sektörlere göre farklı Döviz Kullanım Oranı uygulaması kaldırılmış, tüm sektörlerde döviz kullanım oranı aynı olacak şekilde %80'e çıkartılmıştır. Bu itibarla, ihracatçılarımız sektör ayrımı olmaksızın dahilde işleme izin belgesiyle yapacakları ihracatlarının %80'i kadar hammadde ihtiyaçlarını yurtdışından temin edebileceklerdir.

Bakanlık bu oranı uluslararası piyasaların seyrine göre dönemsel olarak sektörlere göre arttırabilecek ve yeni döviz kullanım oranına ilişkin hükümler, bugünden sonra (29.05.2020) düzenlenecek olan Dahilde İşleme İzin Belgeleri için uygulanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.